ENNESIMO AGGUATO A NAPOLI

http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/sparatoria_napoli_ferito-1694523.html