CONFISCA CLAN ARENA

http://www.cn24tv.it/news/157327/ndrangheta-bianchi-confisca-beni-clan-arena-ennesimo-duro-colpo.html